浮盏

Tôi không có gì đặc biệt, Cảm ơn bạn đã ghé thăm.